Handänderungen Mai 2022

2. Juni 2022
02. Veräusserer: Kaufmann Hans Rudolf sel.
  Erwerber: Kaufmann Hanny, Berneck
  GS-Nr. / Ortsbez.: Nr. 1563, Rosenstr. 4, 9442 Berneck
  Fläche / Gebäude Einfamilienhaus mit 909 m2 Boden
     
     
06. Veräusserer: Indermaur Peter, Berneck
  Erwerber: Peter Richard, Reute
  GS-Nr. / Ortsbez.: Nr. 8, Hinterburgstr. 1, 9442 Berneck
  Fläche / Gebäude Einfamilienhaus, Scheune und Wagenschopf mit 17'505 m2 Boden
     
  GS-Nr. / Ortsbez.: Nr. 10, Weier, 9442 Berneck
  Fläche / Gebäude 2'110 m2 Acker/Wiese
     
  GS-Nr. / Ortsbez.: Nr. 2528, Huserhalden, 9442 Berneck
  Fläche / Gebäude 2'208 m2 Reben
     
     
06. Veräusserer: Bögle Zäzilia, Erbengemeinschaft
  Erwerber: A. Bögle Stefan, Rheineck
  (ME zu 1/2) B. Thurnherr Stefanie, Rheineck
  GS-Nr. / Ortsbez.: Nr. 534, Burggass 19, 9442 Berneck
  Fläche / Gebäude Einfamilienhaus und Scheune mit 769 m2 Boden
     
     
16. Veräusserer: Bischofberger Johann, Erbengemeinschaft
  Erwerber: Bischofberger Johann, Aarau
  GS-Nr. / Ortsbez.: Nr. 1464, Schutz, 9442 Berneck
  Fläche / Gebäude 1'432 m2 Wald